Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mateřská škola Vyškov, Revoluční ulice má již dlouholetou tradici v péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Škola je součástí Mateřské školy, základní školy a střední školy Vyškov, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno.

Veškerá činnost zařízení směřuje k tomu, aby maximálně vyhověla potřebám a možnostem dětí. Vytváří každému dítěti optimální prostředí k rozvoji jeho osobnosti, k učení, ke komunikaci s ostatními a pomáhá mu dosáhnout co největší samostatnosti.

Škola je umístěna ve starší řadové zástavbě. Dům je přízemní bezbariérový a přímo v jedné úrovni spojen s přiměřeně vybavenou zahradou.

Od roku 1950 tato budova slouží předškolní výchově. V roce 1985 zde byla zřízena jedna třída pro děti mentálně postižené a v roce 1988 po celkové rekonstrukci přibyla ještě jedna třída pro děti s vadami řeči. Tyto dvě třídy jsou zde dosud a slouží potřebám předškolní výchovy pro Vyškov a okolí.

Ze zahrady se vchází do šatny dětí. V této místnosti jsou další dveře, které vedou do třídy, logopedického kabinetu a do jídelny. Třída, kam jsou zařazovány děti s vadou řeči a děti tělesně, mentálně postižené, děti s poruchou autistického spektra a jinak postižené má dvě učebny. Do druhé třídy pro děti s vadou řeči se vstupuje spojovací chodbou, kde je pro obě třídy WC, umývárna pro děti a sociální zařízení pro personál. Do druhé třídy bývají integrovány děti s lehčím mentálním postižením, sluchovým i tělesným postižením.

Škola má vlastní kuchyň s potřebným příslušenstvím a samostatnou jídelnou.

Na budově je sedlová středa kombinovaná se střechou plochou. Velký půdní prostor je využíván jako sklad dočasně nepotřebných věcí a pomůcek.

Do šatny učitelek a ředitelny je vstup z 1. třídy. Budova má vlastní plynovou kotelnu.

Škola je standardně vybavena nábytkem a pomůckami pro jednotlivá postižení dětí. Má dostatek hraček, pomůcek, televizi, DVD přehrávač, hifi-věže, tablet pro práci s dětmi, který využívá učitelka v individuální práci. Ředitelna je rovněž vybavena počítačem s internetem.

Do MŠ jsou přijímány děti, které jsou k docházce doporučeny lékaři, psychology, SPC, PPP a rodiče si podají přihlášku. Po předložení potřebné dokumentace ředitelka vydá rodičům Rozhodnutí o přijetí dítěte k docházce. Dále s rodiči projedná délku docházky a další podrobnosti týkající se dítěte, na žádost rodičů se vypracovávají IVP. Po celou dobu docházky se škola snaží o úzký kontakt s rodiči.

Škola má cílovou kapacitu 20 dětí. Děti jsou rozdělovány do 2 tříd - podle typu postižení.

Tradicí našeho zařízení je dobrá spolupráce s okolními MŠ a ZŠ - Dědice a Osvobození.

V průběhu roku škola při výchově a vzdělávání dětí spolupracuje s PPP, SPC, oddělením foniatrie a rehabilitace při nemocnici Vyškov, se sdružením Piafa v oblasti canisterapie a městskou knihovnou,...