Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

Kapacita naší školky je 20 dětí

 

     1. třída - Sluníčka
     8 dětí (autisté, mentální retardace, ...)
     volná místa: 2

 

 

 

 

     2. třída - Motýlci
     12 dětí (logopedické vady)
     volná místa: 2

 

 

 

 

 _____________________________________________________________

 

 Kritéria pro přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020

 

Ředitelka MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, příspěvková organizace, Mgr.Olga Gabrielová stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole na ul.Revoluční 14 v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolními vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Článek I.

K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijaty děti, které nejpozději před 1. 9. 2019 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu MŠ Revoluční, Vyškov.  

            V případě, že po přijetí výše uvedených dětí budou v MŠ ještě volná místa, budou ostatní přihlášené děti přijímány podle pořadí na základě kritérií uvedených v Článku II.

 

Článek II.

 

Kritéria pro přijímání ostatních dětí:

Kritérium

Bodové ohodnocení

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami s doporučením SPC, PPP 

6 bodů

Věk: děti, které dovrší 3 let k 31.8.2019

3 body

Věk: děti, které dovrší 2 let k 31.8.2019

2 body

Dítě, jehož sourozenec se již vzdělává v MŠ

1 bod

Dítě zákonných zástupců na mateřské a rodičovské dovolené s dalším dítětem

2 body

Docházka: Pravidelná celodenní          

2 body

Docházka: Pravidelná polodenní/omezená

1 bod

           

 

Článek III.

Postup při rozhodnutí o přijetí:

Dle článku II. budou dětem přiřazeny body a sečteny. Přijaty budou děti s nejvyšším součtem bodů. V případě stejného počtu bodů bude rozhodující termín podání Žádosti o přijetí dítěte do MŠ.  

 

Ve Vyškově, dne 18.3.2019                          ředitelka školy: Mgr. Olga Gabrielová