Jdi na obsah Jdi na menu
 


GDPR

 GDPR- Obecné informace o zpracování osobních údajů

 

Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace

 

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.
 
Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.
 
Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.
 
Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů
v souladu se čl. 13 GDPR.
 
 
Kontaktní údaje správce:
 
Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
Identifikace správce OÚ:
 
Název školy: Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace
IČO: 70843082
Sídlo: Sídliště Osvobození 681/55, Vyškov 682 01
 
Věc: Oznámení aktualizace pověřence
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Středisko služeb školám a zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno
IČO: 60555980 Mgr. Eva Valkounová, Ph.D. tel: +420/543 426 061 e-mail: gdpr@sssbrno.cz
Mgr. Olga Gabrielová
ředitelka školy
Ve Vyškově dne 5. 6. 2019